Απομακρυσμένος έλεγχος

Απομακρυσμένος έλεγχος

1.Με ασύρματες μονάδες για αποστάσεις μέχρι 7 χιλιόμετρα.

2.Με gprs ( μέσω κινητής τηλεφωνίας )-εφαρμογές τηλεμετρίας .

Επιβεβαίωση εφαρμογής της εντολής με feedback μηχανήματος για έλεγχο πραγματικής εφαρμογής της εντολής . Εφαρμογή σε αντλιοστάσια.