ΙΟΤ APPLICATIONS

ΙΟΤ APPLICATIONS

Internet of things

Εφαρμογή διασύνδεσης συσκευών στο διαδίκτυο για ανταλλαγή δεδομένων.

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων ή Ιντερνέτ των πραγμάτων (αγγλικά: Internet of  things ) αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών και μηχνανημάτων ,βιομηχανικών και  οικιακών .     (   Τηλεμετρία   )

Με τη τεχνολογία αυτή έχουμε την δυνατότητα :Ανάγνωσης αναλογικών δεδομένων όπως

 • Θερμοκρασία -Υγρασία .
 • Περιεκτικότητα χλωρίου και Ph νερού. (πισίνες, κολυμβητήρια )
 • Φωτεινότητα.
 • Κ.Τ.Λ.

Δυνατότητα ανάγνωσης ψηφιακών τιμών  όπως

 • Encoders γραμμικούς και περιστροφικούς
 • στροφές κινητήρα .
 • βάρος αντικειμένων.
 • ποσότητες.
 • καταστάσεις διακοπτών ( on off ).

Δυνατότητα αποστολής τιμών και εντολών .

 • ενεργοποίηση ηλεκτρομαγνητικού διακόπτη (ρελαί ).
 • διαχείριση servo κινητήρα . (περιστροφή κατά μοίρες  ).
 • εισαγωγή αριθμητικών τιμών σε ένα σύστημα για ακριβή παραμετροποίηση –ρύθμιση.

Έτσι επιτυγχάνουμε :

 1. ανταλλαγή δεδομένων σε τοπικό επίπεδο ( lan network ).
 2. ανταλλαγή δεδομένων άλλα και μέσω του παγκοσμίου  ιστού (internet)  μέσω cloud εφαρμογής .

 

 1. Σαν μονάδες διασύνδεσης ενσωματώνουμε πληθώρα modules μικροεπεξεργαστών  οι όποιοι συνδέουν τις συσκευές με την εφαρμογή ΙΟΤ.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων .

Εφαρμογή σε μονάδες θέρμανσης και ψύξης

Μια εφαρμογή αυτοματισμού για τον ενεργειακό έλεγχο κτηρίων  ( BMS ) building  management system.

 

Ο αυτοματισμός αυτός μπορεί να διαχειριστεί με ευελιξία το σύστημα θέρμανσης ενός κτηρίου. Τα πλεονεκτήματα του έναντι άλλων συμβατικών μονάδων έλεγχου είναι :

 1. Πολλά περιφερειακά modules  τα όποια έχουν τη δυνατότητα ασύρματης ζεύξης  για ανταλλαγή δεδομένων . Δηλαδή  λήψη πληροφορίας π.χ. θερμοκρασίας  , αποστολή στη μονάδα και συγχρόνως λήψη εντολής  για έλεγχο της θερμαντικής μονάδας.

Επομένως απολυτή ευελιξία στη τοποθέτηση ( αποφυγή καλωδιώσεων  . μονό τροφοδοσία  ) .

 

 1. Όλα τα περιφερειακά ‘αναφέρονται ‘ στην ιδία κεντρική μονάδα και γίνεται πάντα καταγραφή της τιμής σε βάση δεδομένων.
 2. Μόνιμη σύνδεση με τη cloud εφαρμογή ( κάτι σαν βάση δεδομένων στο ιντερνέτ ).
 3. Απομακρυσμένος έλεγχος της μονάδας. Μέσω διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα να παρατηρούμε τη μονάδα έλεγχου και έχουμε και τη δυνατότητα επέμβασης .
 4. Δυνατότητα με δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών για συντονισμό της μονάδας συμφώνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις .
 5. Και γενικά απολυτός έλεγχος λειτουργίας μέσω της μονάδας έλεγχου . ( remote dashboard )

Επιτυγχάνεται έτσι μια έξυπνη λειτουργιά για εξοικονόμηση ενεργείας η όποια μπορεί να φτάσει και το 30 %.

 • Διότι ελέγχεται τοπικά η θερμοκρασιακή κατάσταση .
 • Δυνατότητα έλεγχου για όλες τις περιφερειακές μονάδες .
 • Αυτόνομη λειτουργιά κάθε μονάδας άλλα και κεντρικά ελεγχόμενη
 • Γενική και πλήρης εποπτεία από ένα σημείο τοπικό η απομακρυσμένο.( ιντερνέτ )
 • αποστολή e-mail σε κάθε περίπτωση alarm. (υπηρεσία  Mail notification ).

 

 

 

 

 

 

 

       Οι  ΙΟΤ  εφαρμογές μας

 1. Αυτοματισμός έλεγχου χλώριου και Ph σε πισινές και κολυμβητήρια.
 2. InfoGuard. Εφαρμογή σε εταιρίες security . έλεγχος περιπολίων με τη βοήθεια κάρτας NFC και android application .
 3. Security app .Επιτήρηση σημείων και αυτόματη αποστολή email notification.
 4. Εφαρμογή σε ψυκτικούς θαλάμους . Συνεχής παρακολούθηση θερμοκρασίας και καταγραφή των τιμών σε    cloud  . email notification .
 5. Έλεγχος δοσομετρικής αντλίας και επιβεβαίωση ποσότητας με ροόμετρο.
 6. BMS . Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

 

Γενικά : Απομακρυσμένη επιτήρηση συσκευών και μηχανημάτων με αισθητήρια θερμοκρασίας , μαγνητικής ροής  (hall effect sensors ) ροής αέρα και υγρών , φωτοκύτταρα, χρωματόμετρα ( rgb analyzer ).

 

Σε όλες αυτές τις εφαρμογές η επιτήρηση γίνεται μέσω υπολογιστή και με προσαρμοσμένο για την κάθε περίπτωση λογισμικό.

Υπάρχει δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης της εφαρμογής .

Επίσης μπορούν να ρυθμιστούν επίπεδα ασφάλειας για ειδοποίηση μέσω email.( mail notification ).

 

 

 

 

 

     

   Λίγα λόγια για το ΙΟΤ

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων ή Ιντερνέτ των πραγμάτων (αγγλικά: Internet of  things ) αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, οικιακών συσκευών, βιομηχανικών μηχανημάτων ,αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων. Απλούστερα, η φιλοσοφία του IoT είναι η σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους (τοπικό δίκτυο) ή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (παγκόσμιο ιστό).

Βασικό χαρακτηριστικό όλων είναι η σύνδεση μεταξύ τους με απώτερο σκοπό την δυνατότητα του χρήστη να τα ελέγχει από έναν υπολογιστή ή κινητό.

Το Ιντερνέτ των πραγμάτων (Internet of Things) είναι μία από τις τρεις κορυφαίες τεχνολογικές εξελίξεις της επόμενης δεκαετίας (μαζί με το mobile Internet και την αυτοματοποίηση του knowledge work) και αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της τεχνολογίας

             Πώς λειτουργεί

Οι συσκευές και τα αντικείμενα με ενσωματωμένους αισθητήρες συνδέονται με μα πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει δεδομένα από τις διάφορες συσκευές και εφαρμόζει αναλυτικά στοιχεία για να μοιράζονται τις πιο πολύτιμες πληροφορίες με εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών. Οι συσκευές IoT μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς ποιες πληροφορίες είναι χρήσιμες και να τις εκμεταλλευτούν κατάλληλα. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες, χρονοβόρες ή ακόμα και επικίνδυνες εργασίες.

        Ένα παράδειγμα εφαρμογής IoT το όποιο παρόμοιο  σχεδιάζουμε για ένα δήμο στην Χαλκιδική

Ένας  δήμος των ΗΠΑ που πέρασε σε έξυπνους μετρητές για την παρακολούθηση της χρήσης του νερού είδε άμεση και ασφαλή εξοικονόμηση χρημάτων. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων εξελίχθηκε από μια χειρωνακτική διαδικασία, στην οποία οι τεχνικοί ταξίδευαν σε κάθε μετρητή, σε μία γρήγορη και τυποποιημένη εργασία από συστήματα IoT όπου οι αυτόματοι μετρητές κατέγραφαν και απέστελλαν σε μια κεντρική βάση δεδομένων τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αυτό εξοικονόμησε πολλά χρήματα, τόσο σε ώρες εργασίας όσο και σε εξοπλισμό, όπως φορτηγά. Η πόλη υπολογίζει συνολική εξοικονόμηση 28 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρή εξοικονόμηση περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της  πρωτοβουλίας.

 Από τι αποτελείται :

Συνήθως από μια η περισσότερες  μονάδες επεξεργαστών με ενσωματωμένο λογισμικό με το όποιο συνδέονται στο διαδίκτυο.

Στους επεξεργαστές αυτούς έχουμε συνδέσει τα διάφορα αισθητήρια και τα διάφορα modules τα όποια επικοινωνούν με τις συσκευές και μηχανήματα που θέλουμε να ελέγχουμε.  Όλα είναι συνδεδεμένα με λογισμικό στο ιντερνέτ και έτσι έχουμε συνδεσιμότητα από οπουδήποτε .

Ειδικό τελικά λογισμικό ( GUI) σαν πινάκας έλεγχου , αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον χρήστη.

infoPROJECT

Ολοκληρωμένες λύσεις με  ευελιξία-ακρίβεια–αποτελεσματικότητα–αξιοπιστία