Διαχείριση Δεξαμενών λαδιού

Διαχείριση Δεξαμενών λαδιού

ΙΟΤ Internet of things. Απομακρυσμένη διαχείριση δεδομένων και  συσκευών.

    Έλεγχος θερμοκρασίας δεξαμενών λαδιού ελαιοτριβείου.

 • Στη προκειμένη περίπτωση επιτηρούμε τη θερμοκρασία του λαδιού σε ελαιοτριβείο και έχουμε τη δυνατότητα αποστολής e-mail σε περίπτωση δυσλειτουργίας  .
 • Σαν μονάδα διασύνδεσης έχουμε ένα αισθητήριο θερμοκρασίας μια τρίοδη ηλεκτροβάνα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας .

Εφαρμογή

 • Απόλυτος έλεγχος κατάστασης μέσω της μονάδαςελεγχου  ( remote dashboard ).
 • Γενική και πλήρης εποπτεία από ένα σημείο τοπικό η απομακρυσμένο ( internet ).
 • Αποστολή εντολής.
 • Αποστολή e-mail σε κάθε περίπτωση alarm. (υπηρεσία  Mail notification ).

 

Στο ελαιοτριβείο έχουμε δεξαμενές που περιβάλλονται με μανδύα κυκλοφορίας νερού σταθερής θερμοκρασίας .

Αυτό επιτυγχάνεται με ηλεκτροβάνα ελεγχόμενη από μονάδα επεξεργαστή .

Η επεξεργαστική μονάδα παρατηρεί  τη θερμοκρασία του λαδιού   και  αναλόγως δίνει εντολή σε τρίοδη ηλεκτροβάνα για κυκλοφορία  νερού στο μανδύα της δεξαμενής έτσι για να ρυθμιστεί  η θερμοκρασία.

Η μονάδα αυτή καταγράφει τις τιμές των θερμοκρασιών των δεξαμενών σε βάση δεδομένων και από την οποία συγχρόνως διαβάζει και τις τιμές των θερμοκρασιών που πρέπει να επιτευχθούν (setpoint).

Η διασύνδεση γίνεται μέσω wifi για αποφυγή καλωδιώσεων.

Σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης (  σπάνια περίπτωση ) με το τοπικό δίκτυο (   απώλεια σήματος wifi ) υπάρχουν τιμές αφσαλείας (setpoint) ενσωματωμένες στον επεξεργαστή.

Επίσης σε περίπτωση που το σύστημα δεν κατορθώνει να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία αποστέλλει μήνυμα alarm.

Ο έλεγχος γίνεται μέσω λογισμικού εγκατεστημένο στον υπολογιστή διαχείρισης της εφαρμογής, με γραφιστικό περιβάλλον ανάλογα σχεδιασμένο ( σχεδιάγραμμα – χωροθέτηση δεξαμενών ) ειδικά για κάθε εγκατάσταση, έτσι ώστε να διευκολύνεται οπτικά ο χειριστής της εφαρμογής.

Στα εικονίδια της κάθε δεξαμενής υπάρχουν τα αντίστοιχα χειριστήρια και τα οπτικά boxes  με τις θερμοκρασίες της κάθε δεξαμενής .

Φυσικά  υπάρχει η  δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής, ώστε να έχουμε και άλλες  πληροφορίες, όπως  τη  στάθμη πλήρωσης υγρού ενσωματώνοντας στη εφαρμογή τα ανάλογα αισθητήρια (modules).

        Πίνακας ελέγχου δεξαμενων.

Τρίοδη ηλεκτροβάνα διανομης ψυκτικού                                                                                              Μονάδα μικροεπεξεργαστή ελέγχου

 

  Οι  ΙΟΤ  εφαρμογές μας

 1. Αυτοματισμός ελέγχου χλωρίου και Ph σε πισίνες και κολυμβητήρια.
 2. InfoGuard. Εφαρμογή σε εταιρίες security . Έλεγχος περιπολίων με τη βοήθεια κάρτας NFC και android application .
 3. Security app .Επιτήρηση σημείων και αυτόματη αποστολή email notification.
 4. Εφαρμογή σε ψυκτικούς θαλάμους . Συνεχής παρακολούθηση θερμοκρασίας και καταγραφή των τιμών σε cloud  .
 5. Αποστολή mail notification .
 6. Έλεγχος δοσομετρικής αντλίας και επιβεβαίωση ποσότητας με ροόμετρο.
 7. BMS . Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων .

 

 

 Γενικά : Απομακρυσμένη επιτήρηση συσκευών και μηχανημάτων με αισθητήρια θερμοκρασίας , μαγνητικής ροής  (hall effect sensors ) ροής αέρα και υγρών , φωτοκύτταρα, χρωματόμετρα      ( rgb analyzer ).

Σε όλες αυτές τις εφαρμογές η επιτήρηση γίνεται μέσω υπολογιστή, με προσαρμοσμένο για την κάθε περίπτωση λογισμικό.

Υπάρχει δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης της εφαρμογής .

Επίσης μπορούν να ρυθμιστούν επίπεδα ασφάλειας για ειδοποίηση μέσω email.( mail notification ).  

   Λίγα λόγια για το ΙΟΤ

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων  (αγγλικά: Internet of  things ) αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, οικιακών συσκευών, βιομηχανικών μηχανημάτων ,αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων. Απλούστερα, η φιλοσοφία του IoT είναι η σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους (τοπικό δίκτυο) ή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (παγκόσμιο ιστό).

Βασικό χαρακτηριστικό όλων είναι η σύνδεση μεταξύ τους με απώτερο σκοπό την δυνατότητα του χρήστη να τα ελέγχει από έναν υπολογιστή ή κινητό.

Το Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of Things) είναι μία από τις τρείς κορυφαίες τεχνολογικές εξελίξεις της επόμενης δεκαετίας (μαζί με το mobile Internet και την αυτοματοποίηση του knowledge work) και αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της τεχνολογίας

             Πώς λειτουργεί

Οι συσκευές και τα αντικείμενα με ενσωματωμένους αισθητήρες συνδέονται με μια πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει δεδομένα από τις διάφορες συσκευές και εφαρμόζει αναλυτικά στοιχεία για να μοιράζονται τις πιο πολύτιμες πληροφορίες με εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών. Οι συσκευές IoT μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς ποιές πληροφορίες είναι χρήσιμες και να τις εκμεταλλευτούν κατάλληλα. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες, χρονοβόρες ή ακόμα και επικίνδυνες εργασίες

Από τι αποτελείται μια εφαρμογή ΙΟΤ :

Συνήθως από μία η περισσότερες  μονάδες επεξεργαστών με ενσωματωμένο λογισμικό με το οποίο συνδέονται στο διαδίκτυο.

Στους επεξεργαστές αυτούς έχουμε συνδέσει τα διάφορα αισθητήρια και modules, τα οποία επικοινωνούν με τις συσκευές και τα μηχανήματα που θέλουμε να ελέγχουμε.

Είναι συνδεδεμένα με λογισμικό στο internet και έτσι εξασφαλίζουμε τη συνδεσιμότητα από οπουδήποτε .

Τελικά  ειδικό λογισμικό ( GUI) , πινάκας ελέγχου , αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον χρήστη.

infoPROJECT

 Ολοκληρωμένες λύσεις με :   Ευελιξία-Ακρίβεια–αποτελεσματικότητα–αξιοπιστία.