Διαχείριση parking.

Διαχείριση parking.

 

Έλεγχος εισόδου χώρου στάθμευσης  με έξυπνη κάρτα .

Με αναγνώστη κάρτας στην είσοδο  και έξοδο και σύνδεση στον η/υ σε πραγματικό χρόνο.

Καταγραφή όλων των κινήσεων εισόδου εξόδου με χρονοσήμανση. Αποκλεισμός εισόδου
άλλου αυτοκίνητου  με την ιδία κάρτα. Σύνδεση ηλεκτρομαγνητικού βρόγχου στο έδαφος , στην είσοδο και έξοδο έτσι ώστε να καθίσταται απαραίτητη η ύπαρξη αυτοκίνητου για τη λειτουργία  της εφαρμογής.