Android applications

Android applications

 Σε συντομία αναφέρουμε τις android εφαρμογές   μας και σύντομα θα ακολουθήσει αναλυτική περιγραφή  .

Α.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  μέσω κινητής συσκευής για επιχειρίσεις delivery

Β.    ΟΔΗΓΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   εφαρμογη σε συλλόγους ή κατηγορίες επαγγελματιών