Διαχείριση κέντρου αισθητικής

Διαχείριση κέντρου αισθητικής

Beauty Skin

Το  λογισμικό “Beauty Skin” είναι  μια εφαρμογή διαχείρισης συνεδρίων  πελατών με αυξημένες δυνατότητες οικονομικών στοιχείων .

Σαν πρώτο και κύριο στοιχείο  είναι το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης συνεδρίων και η αλλαγή με τη μέθοδο σέρνω και αποθέτω  ( drag & drop) με  ταυτόχρονη καταγραφή των κινήσεων στη βάση δεδομένων.

Με τον γραφικό αυτό τρόπο καταχώρησης και διόρθωσης των συνεδρίων εξασφαλίζουμε αφ ενός ταχύτητα διαδικασίας και αφ’ ετέρου  οπτική εικόνα της κατάστασης  όλων των συνεδριών.     Με μια ματιά μπορούμε να δούμε το σύνολο  των  συνεδριών στην ημέρα , την εβδομάδα, η το  μήνα . Η ταυτόχρονη καταγραφή στη βάση δεδομένων μας δίνει την δυνατότητα εξαγωγής χρησίμων αναφορών με στοιχεία για τις προγραμματισμένες συνεδρίες.

Κατά τη δημιουργία στοιχείου συνεδρίας , καταγράφεται και σημειώνεται επάνω στο ωρολόγιο χάρτη της ημέρας ( ή εβδομάδας ) τα στοιχεία του πελάτη, του θεραπευτή ,και η αίθουσα συνεδρίας . Η αίθουσα συνεδρίας μάλιστα σημειώνεται και με χρωματικό συμβολισμό ώστε να μας δίνει πιο γρήγορη πληροφορία.

Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα  πλήρους  παραμετροποίησης για όλα αυτά τα στοιχεία .

βάση δεδομένων για τους πελάτες με πολλά σταθερά στοιχεία ώστε να είναι εύκολος και τάχιστος ο εντοπισμός της καρτέλας όποιου πελάτη αναζητήσουμε,

βάση δεδομένων για τους θεραπευτές

Καθώς και για τις αίθουσες συνεδρίων με δυνατότητα επιλογής χρώματος και ονομασίας.

 

Στη φόρμα των οικονομικών στοιχείων μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συνολικά πόσα της προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής , τα επιμέρους πόσα δόσεων , τις παρουσίες στις συνεδρίες, καθώς και τις ημερομηνίες μέσα στις οποίες προγραμματίζεται να διεξαχθεί η θεραπεία. Επίσης το λογισμικό διαχειρίζεται ποσοστά συμμετοχής ασφαλιστικών ταμείων καθώς και συστάσεις από άλλους πελάτες.

 

Επίσης  έχει τμήμα διαχείρισης εγγράφων με αυτόματο σκανάρισμα και αρχειοθέτηση ( EDA).

 

Εκτυπώσεις και άλλα

Τέλος στη φόρμα των εκτυπώσεων μπορούμε να εκτυπώσουμε λίστα  πελατών  με διάφορα κριτήρια π.χ. με ΑΑ , με υπόλοιπο οφειλής  κ.τ.λ. , καθώς και λίστα προγραμματισμού των συνεδριών για του θεραπευτές. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα φίλτρα.

Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει λειτουργία multi user & multi tasking και συδέετε με SQL SERVER . Λειτουργεί  σε περιβάλλον windows  win7 ,win8 & win10  32 & 64 bit .

Θα θέλαμε να σημειώσουμε τελικά ότι στο υπάρχον λογισμικό μπορούμε να προσθέσουμε και αλλά modules, όπως αποστολής SMS , loyalty ( επιβράβευσης πιστών πελατών ) και να προβούμε  οιαδήποτε άλλη επέκταση αλλαγή η διαμόρφωση.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε υπόδειξη που  θα αύξανε τις λειτουργίες της εφαρμογής και θα έκανε το λογισμικό πιο πλούσιο και αποδοτικό.  Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία σας επάνω στο εξειδικευμένο αυτό εργασιακό κλάδο , είμαστε θετικοί σε υποδείξεις βελτίωσης .