Λογισμικό Λογοθεραπείας

Λογισμικό Λογοθεραπείας

        Διαχείριση κέντρου λογοθεραπείας

 

Οθόνη  προγραμματισμού συνεδριών. Στην οθόνη αυτή προγραμματίζουμε τις συνεδρίες με τα παιδιά μέσα στην ημέρα . Είναι ένα οπτικό εργαλείο που λειτουργεί με τη μέθοδο drag&drop .  Επιλέγουμε την διαθέσιμη ώρα της ημέρας πατώντας το ποντίκι στη γραμμή της ώρας .
Η επεξεργασία των συνεδριών γίνεται στη οθόνη διάγνωση

Στη οθόνη διάγνωση εκτός από τη προαναφερθείσα λειτουργία έχουμε αριστερά τη δυνατότητα επεξεργασίας της συνταγής από το ιατρό του παιδιού.   Πριν από κάθε εργασία βέβαια εστιάζουμε στη καρτέλα του παιδιού στο πάνω αριστερά σημείο, έτσι οτιδήποτε συμβαίνει στην οθόνη  αυτή, να  αναφέρεται στο συγκεκριμένο παιδί.

Άλλες λειτουργίες στη παρούσα οθόνη είναι η καταχώρηση υλοποιημένης συνεδρίας και ο υπολογισμός κόστους συνεδρίων. Επίσης στο  σημείο  όπου δημιουργούμε το σχέδιο των συνεδριών  καθορίζουμε και ημερομηνία   λήξης των συνεδριών για να έχουμε έγκαιρη ειδοποίηση 60 ημέρες πριν.

 

 

Στη οθόνη αναφορές, μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίσουμε τις προγραμματισμένες συνεδρίες  εβδομάδος  του παιδιού ή  του θεραπευτή. Επίσης τις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στο μήνα του παιδιού και του θεραπευτή. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε δημιουργία αναφοράς με δυνατότητα εκτύπωσης .

 

Στη οθόνη παιδιά από το κύριο μενού,  κάνουμε τις καταχωρήσεις όλων των στοιχείων του παιδιού και καταχωρούμε τα  σχόλια  του θεραπευτή,  τα γενικά καθώς και τα μηνιαία σχόλια .

 

 

Τέλος έχουμε την  οθόνη  αποδείξεις από όπου εκδίδουμε παραστατικά πληρωμών  και την οθόνη ρυθμίσεις όπου γίνονται κάποιες καταχωρήσεις για την εφαρμογή.

              Γενικά για την εφαρμογή

         Έχει κατασκευαστεί σε περιβάλλον ανάπτυξης  turbo Pascal (windows ) και          χρησιμοποιεί για  καταχώρηση δεδομένων mssql server  .

Η εφαρμογή για διαχείριση λογοθεραπευτικού κέντρου δημιουργήθηκε αρχικά το 2006 και εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα   με τη βοήθεια  της επιστημονικής  συνεργάτιδoς    μας .

Λειτουργεί σε windows 8.1, 10 και σε windows 7 με αυξημένη μνήμη.

Τιμή καταλόγου 750 ευρώ  + Φ.Π.Α.

 

             Σύντομο πληροφοριακό

Περισσότερα

Πρόγραμμα διαχείρισης λογοθεραπευτικού  κέντρου.

  • Βασικά το πρόγραμμα διαχειρίζεται τα προγραμματισμένα ραντεβού  και τις συνεδρίες των παιδιών με τους θεραπευτές.
  • Ο προγραμματισμός γίνεται με γραφιστικό τρόπο με τη χρήση ποντικιού και μόνο. Για όλες αυτές τις κινήσεις  ενημερώνεται αυτόματα  η βάση δεδομένων και μπορούμε να έχουμε αναφορές  με εκτύπωση . Σε όλο το πρόγραμμα υπάρχουν εκτυπώσιμες αναφορές για οτιδήποτε χρειάζεται να εμφανιστεί   στην οθόνη η  στο χαρτί.
  • Επίσης διαχειρίζεται τις συνεδρίες που έχουν πραγματοποιηθεί.  Στη καταγραφή υπάρχουν όλα τα στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο του παιδιού, ο θεραπευτής  το είδος της θεραπείας, η ημερομηνία και όλα αυτά με διάφορα φίλτρα ( του μηνός  . του παιδιού , του θεραπευτή ).
  • Διαχειρίζεται  τις διαγνώσεις του ιατρού κατά τον ΕΚΠΥ και δυνατότητα προσαρμογής της θεραπείας  από το κέντρο.  Υποστηρίζει πολλαπλές  διαγνώσεις συγχρόνως.
  • Κάνει υπολογισμούς οικονομικών στοιχείων , υπολογίζει κόστος ανάλογα με τις ώρες και θεραπείες. Καταγράφει τις ώρες των θεραπευτών ανά μήνα  και εκδίδει παραστατικά . Δυνατότητα σύνδεσης με Φορολογικό  μηχανισμό  ( option ).
  • Αρχείο καταγραφής όλων των σταθερών στοιχείων του παιδιού και του κηδεμόνα (φόρο. Στοιχεία) καθώς επίσης ένα μεγάλο πλήθος πεδίων για καταγραφή ιατρικού,  αναπτυξιακού, λόγου , κοινωνό-συναισθηματικού ιστορικού και εγκυμοσύνης  .
  • Τέλος δυνατότητα σκαναρίσματος  διάγνωσης ιατρού, καταχώρισης και ανάκτησης της , καθώς επίσης επισύναψη βίνεο με τη συμπεριφορά του παιδιού.