Διαχείριση Ιατρικών συλλόγων

Διαχείριση Ιατρικών συλλόγων

Σύντομη επισκόπηση

Διαχειρίζεται:

 1. Τους ιατρούς του οικείου ιατρικού συλλόγου.
 2. Τους ιατρούς από ιατρικούς συλλόγους εκτός νομού.
 3. Τις ιατρικές εταιρείες .
 4. Τα ιατρικά εργαστήρια.
 5. Τα διαγνωστικά κέντρα.
 6. Και τα πολυιατρεία.

Στοιχεία που καταχωρούνται :

 • Όλα σταθερά στοιχεία των ιατρών π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα , διευθύνσεις κ.λ.π.
 • Σταθερά ιατρικά στοιχεία (σπουδές , πτυχίο, ημερομηνίες ).
 • Και όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις άδειες λειτουργίας και τις επιτροπές ελέγχου .

Βεβαιώσεις :

 1. Εγγραφής ιατρού στο σύλλογο.

 2. Διαγραφής από το σύλλογο.  κ.λ.π. ( όλες τις απαιτούμενες  βεβαιώσεις )

Περισσότερα

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται βασικά τους ιατρούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και εργάζονται στο νομό.

Συγκεκριμένα διαχειρίζεται:

 1. Τους ιατρούς του οικείου ιατρικού συλλόγου.
 2. Τους ιατρούς από ιατρικούς συλλόγους εκτός νομού.
 3. Τις ιατρικές εταιρείες .
 4. Τα ιατρικά εργαστήρια.
 5. Τα διαγνωστικά κέντρα.
 6. Και τα πολυιατρεία.

σε όλες τις περιπτώσεις το πρόγραμμα έχει πεδία για να καταχωρούνται :

 • Όλα σταθερά στοιχεία των ιατρών π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα , διευθύνσεις κ.λπ.
 • Σταθερά ιατρικά στοιχεία (σπουδές , πτυχίο, ημερομηνίες ).
 • Και όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις άδειες λειτουργίας και τις επιτροπές ελέγχου .

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε σε όλες τις περιπτώσεις εισαγωγής στοιχείων, η καταχώρηση να γίνεται, με τον πλέον απλούστατο τρόπο .

Κατά την καταχώρηση λοιπόν των στοιχείων, το πρόγραμμα συνδέει εγγραφές και όπου υπάρχει συσχέτιση αντλεί και καταχωρεί στοιχεία, αυξάνοντας την ταχύτητα και μειώνοντας τα λάθη καταχώρησης.

Τέτοια στοιχεία όπως ημερομηνίες , ειδικότητες, ιδιότητες ιατρών και σύλλογοι , αντλούνται από τις αντίστοιχες λίστες.

Επίσης  φίλτρα και δυνατότητες ταξινόμησης στοιχείων, υπάρχουν σε όλες τις σελίδες του προγράμματος για την εύκολη διαχείριση των εγγραφών του προγράμματος .

Έκδοση Βεβαιώσεων για όλες τις περιπτώσεις , όπως :

 1. Εγγραφής ιατρού στο σύλλογο.

 2. Διαγραφής από το σύλλογο.

 3. Βεβαιώσεις ΕΣΥ.

 4. Βεβαίωσης υπογραφής σύμβασης.

 5. Βεβαίωση ότι εμπίπτει.

 6. Βεβαίωση ότι δεν εμπίπτει.

 7. Έκδοση πιστοποιητικού.

Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις δημιουργούνται συσχετίζοντας πληροφορίες από το πρόγραμμα και τα καταχωρημένα στοιχεία του, ελαχιστοποιώντας τον παράγοντα λάθους και μειώνοντας το χρόνο έκδοσης .

Το ίδιο ισχύει και για τις άδειες για τα ιατρεία, εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα και πολυιατρεία .

Όλες οι βεβαιώσεις δημιουργούν αυτόματα αρχείο .pdf το όποιο καταχωρείται σε ειδικό φάκελο με όνομα που παραπέμπει στα στοιχεία του αιτούντος .

Τέλος διαχειρίζεται συνδρομές ιατρών μελών του συλλόγου και κρατά ενήμερη τη καρτέλα του ιατρού γα τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σύλλογο .

Σημείωση : Το πρόγραμμα διατίθεται ως έχει. Κατασκευάστηκε βασιζόμενοι στην ανάλυση που ελήφθη από ιατρικούς συλλόγους .

  Έχουμε τη δυνατότητα τροποποιήσεων και προσαρμογών .